PIN test

Metodou PIN test zjišťujeme sílu čistícího pudu včelstva. Čistící pud napomáhá včelstvu překonat důležité existenční překážky jako je například mor včelího plodu, hniloba plodu, zvápenatění plodu. Pokud včely dokážou včas vyklidit z úlu usmrcený plod mohou tak předcházet rozšíření bakteriální infekce a dospět až k jejímu úplnému odstranění. Zjištění síly čistícího pudu slouží především k vyselektováni včelstev s nejlepším čistícím pudem a tím pádem vyšší šancí na přežití.

V praxi testování probíhá tak že na rámku s větší plochou zavíčkovaného plodu usmrtíme plochu 10x10 cm to je 100 buněk a měříme čas jejího úplného vyčistění včelami. Usmrcením  plodu napodobujeme podmínky, které vznikají například při zvápenatění plodu, kdy je plod pod víčkem mrtvý.

 

Postup testování

Testování čistícího pudu můžeme provádět kdykoliv během plodového období včelstva, pro lepší srovnání je lepší test provádět dvakrát a to v dubnu a červnu. V průběhu testu provádíme 3 kontroly vyklizení kukel a to po 12 hodinách, 24 hodinách, a 36 hodinách od usmrcení plodu. Při každé kontrole zapisujeme počet pouze úplně vyčištěných buněk, počítání odvíčkovaných, nebo plně nevyčištěných může skreslit výsledek. Při poslední kontrole spočítáme také počet buněk nevyčištěných.

 

Vyhodnocení


  • P - počet testovaných buněk (100)
  • t(1) - čas první kontroly
  • t(2) - čas druhé kontroly
  • t(3) - čas třetí kontoly
  • N0 - počet buněk, které neobsahovaly před započetím testu plod
  • N1 - počet vyklizených buněk při první kontrole
  • N2 - počet vyklizených buněk při druhé kontrole
  • N3 - počet vyklizených buněk při třetí kontorle
  • NL - počet nevyklizených buněk při třetí kontrole

Výsledná hodnota je průměrný čas v hodinách, za kterou včelstvo vyklidilo každou usmrcenou buňku. Čím je výsledná hodnota nižší tím má včelstvo vyvinutější čistící pud. Hodnoty 6-10 jsou vynikající, do 20 chvalitebné, do 30-35 dobré. Včelstva s hodnotou 40 a výše by měla být s chovu vyřazena.